Hlavní stránka / Podmínky užití

PODMÍNKY UŽITÍ

Portál Helikopterou.cz (dále jen Portál) je neziskový projekt provozovaný soukromou osobou - Ing. Jan Zámečník, bytem Káranská 375/8, Praha 10, 108 00. Jeho účelem je propojit mezi sebou zájemce o let vrtulníkem se soukromými piloty létajícími pro radost.

Rezervující bere na vědomí, že let probíhá formou sdílení nákladů, dle čl. 6, odst. 4a, písm. a) nařízení (EU) č. 965/2012, čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/395 a čl. 3, odst. 2, písm. a) nařízení (EU) 2018/1976. Tj. pilot i rezervující se spolupodílejí na nákladech na let daného vrtulníku. Nejedná se o obchodní leteckou dopravu, rezervovaný let nelze použít k přepravě z místa na místo, nebo jakoukoliv formu aerotaxi.

Co to jsou lety se sdílenými náklady? Lety, náklady na něž nesou společně soukromé osoby, za podmínky, že přímé náklady nesou společně všechny osoby na palubě včetně pilota a počet osob nesoucích přímé náklady není vyšší než šest [čl. 6, odst. 4a, písm. a) nařízení (EU) č. 965/2012]

Co jsou přímé náklady? Náklady vzniklé přímo v souvislosti s letem, např. palivo, letištní poplatky, poplatek za pronájem letounu nebo vrtulníku. Nevzniká žádný zisk. náklady vzniklé přímo v souvislosti s letem, např. palivo, letištní poplatky, poplatek za pronájem letounu nebo vrtulníku. Nevzniká žádný zisk.

Letu se účastní pouze soukromé (fyzické) osoby, které si mezi sebou na základě společné dohody rozdělí přímé náklady na let (viz výše). Náklady sdílí všechny osoby na palubě, včetně pilota. Portál tyto přímé náklady uvádí u každého letu a umožňuje tyto náklady uhradit online, či až přímo na místě letu.

Vzhledem k výše uvedenému nemůže pilot (fyzická osoba) v souvislosti s provedeným letem vystavit jakýkoliv účetní doklad, objednávku, letenku, apod. Poměr rozdělení přímých nákladů na let je u letů uvedených na Portálu 50:50

Přímé náklady spojené s letem mohou být prokázány účetními nebo jinými doklady a na vyžádání je pilot poskytne.

Pilotovi nemůže z letu vzniknout žádný zisk a nepřísluší mu za něj mzda nebo jiná protihodnota.

Po vytvoření rezervace na Portálu příjde pilotovi daného letu notifikace a je na něm, aby se spojil s rezervujícím a domluvil termín letu.

Rezervující bere na vědomí, že létání vrtulníkem je závislé na počasí a dohodnutý termín se tak může s ohledem na aktuální počasí změnit.

Doba letu vrtulníku se počítá od spuštění motoru a roztočení hlavního rotoru. Vrtulník potřebuje ke vzletu čas pro zahřátí motoru na bezpečnou provozní teplotu, stejně tak po přístání je potřeba motor vychladit před jeho vypnutím.

Pilot nabízející své lety na Portálu musí být držitelem všech potřebných licencí a typových zkoušek na daný typ vrtulníku a mít uzavřené pojištění odpovědnosti pilota.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde: ochrana osobnich udaju.

Zpět na hlavní stránku